บริการของเรา

 

อัตราค่าบริการขนส่ง TC DELIVERY.Co.,Ltd

"ต้นทางจาก กทม. ปลายทางถึง ภาคใต้"

"ต้นทางจาก ภาคใต้ ปลายทางถึง กทม."

น้ำหนัก (kg.)

อัตราค่าบริการ (บาท)

   
0 - 1 kg
3,000
1.1 - 2 kg
5,500
2.1 - 3 kg
7,500
3.1 - 4 kg
10,000
4.1 - 5 kg
12,000
5.1 - 6 kg
13,200
6.1 - 7 kg
15,400
7.1 - 8 kg
17,000
8.1 - 9 kg
18,000
9.1 - 10 kg
19,000

 

** ตั้งแต่ 10 kg ขึ้นไป เพิ่มอัตราค่าบริการ กิโลกรัมละ 1,900 บาท **

** ขนส่งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ตรัง,สงขลา,พัทลุง,ภูเก็ต) อัตราค่าบริการ กิโลกรัมละ 800 บาท **

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เพื่อให้การขนส่งถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะต้องแจ้งวัน/เวลา/สถานที่รับและส่งสินค้าให้ชัดเจน ทางบริษัทจึงจะส่งสินค้าได้ถูกต้อง โดยการบริการนี้จะทำการส่งสินค้าถึงที่ และมีการเซ็นชื่อในการรับสินค้าทุกครั้ง ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าแน่นอนและสามารถติดตามสินค้าได้จากหมายเลขติดตาม (Tracking Number)